Privacy Preference Center

Лични данни

Във връзка с нашата дейност ние събираме информация,част от която може да бъде определена като лични данни. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и особено много държим те да бъдат защитени.

Лични данни

"Бисквитки"

С цел подобряване на функционалността на нашия сайт,ние използваме "бисквитки". Посредством тях ние събираме данни за Вашето присъствие в сайта. Вие имате пълното право да промените настройките на Вашия браузър така,че да не записва "бисквитки" както и да изтриете вече съществуващите такива.

"Бисквитки"

Какви лични данни обработваме

Сайта анализира и пази вашата лична информация като администратор на лични данни.

Анализ и обработка на вашите данни.

Друго

Запазваме си правото да актуализираме нашата политика във връзка със защитата на личните данни по всяко време.Актуалната версия на политиката ни на поверителност ще е налична по всяко време на нашият сайт.Ако смятате,че Вашите лични данни се събират или обработват по незаконосъобразен начин имате право да се обърнете към съответния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни или да се свържете с нас

Повече информация относно политиката

bg_BGBulgarian
bg_BGBulgarian